Sertifikatai ir aplinkosauga

sertifikataiDažai

Mažai lakiųjų organinių junginių ir  jokių izocianatų
Visi mūsų dažai turi  labai žemą lygį organinių lakiųjų dalelių.
Izocianatai yra labai toksiški  ir kenksmingi, tačiau vis vien naudojami kai kuriuose produktuose. Smarter Surfaces produktai turi 0 izocianatų.
Lakiosios organinės dalėlės yra junginiai, kurie išsiskiria džiūstant dažams. Jie išsiskiria kaip tam tikrų kietųjų medžiagų ar skysčių dujos ir apima daugelį chemikalų, kurie gali turėti trumpalaikį arba ilgalaikį poveikį jūsų sveikatai.
Mes tikime, jog tiekdami puikios kokybės dažus minimalizuosime poveikį aplinkai ir užtikrinsime saugų produkto vartojimą tiek individualioje, tiek komercinėje veikloje.

Žemiau pateikta lakiųjų organinių junginių koncentracija kiekviename iš mūsų produktų:

 • Baltos lentos dažai (skaidrūs ir balti)
  Direktyva 2004/42/EC LOJ riba (kateogrija A/j): 500g/l (2010)
  Šiame produkte LOJ yra iki 12g/l
  Produktas neturi izocianatų.
 • Magnetiniai dažai
  Direktyva 2004/42/EC LOJ riba (kategorija A/i): 140g/l (2010)
  Šiame produkte LOJ yra iki 12g/l
  Produktas neturi izocianatų.
  Produktas yra vandens pagrindo.
 • Gruntiniai dažai
  Direktyva 2004/42/EC LOJ riba (kateogrija A/g): 30g/l (2010)
  Šiame produkte LOJ yra iki 12g/l
  Produktas neturi izocianatų.
  Produktas yra vandens pagrindo.
 • Mokyklinės lentos dažai
  Direktyva 2004/42/EC VLOJ riba (category A/a): 30g/l (2010)
  Šiame produkte LOJ yra iki 11g/l
  Produktas neturi izocianatų.
  Produktas yra vandens pagrindo.
 • Projektoriaus dažai
  Direktyva 2004/42/EC LOJ riba (kateogrija A/a): 30g/l (2010)
  Šiame produkte LOJ yra iki 13g/l
  Produktas neturi izocianatų.
  Produktas yra vandens pagrindo.


Pakavimas
Mūsų produktų pakuotės yra gaminamos iš 70-80% perdirbamo popieriaus.
Kur įmanoma, kaip pakavimo užpildą naudojame perdirbtą popierių.

LEED sertifikavimas
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) yra viena labiausiai paplitusių pasaulyje ekologiškų namų vertinimo sistemų. LEED nustato rėmus projektuojant sveikus, aukšto eketyvumo ir ekologiškus pastatus.
LEED sertifikatas visame pasaulyje pripažintas kaip tvarumo pasiekimų simbolis.
Mūsų sienų dažai yra nepriklausomai ištestuoti ir sertifikuoti pagal LEED V4 ir LEED 2009 specifikacijas dėl LOJ išmetimo į aplinką ir kiekio produkte, laikantis:

 • LOJ emisijos specifikacijos pagal LEED EQ kreditą „Low-emitting products”:
  • CDPH-IAQ (California Department of Public Health) reikalavimai; LOJ žemiau 0.5 mg/m3 tiek ofisuose, tiek klasių kambariuose.
 • VOC kiekio specifikacijos pagal LEED EQ kreditą „Low-emitting products”:
  • CARB SCM 2007 reikalavimai
  • SCAQMD rule 1113 (2011) reikalavimai
  • ES dažų direktyvos 2004/42/CE reikalavimai

Baltos lentos dažų priešgaisrinis sertifikatas
Baltos lentos dažai neriklausomai ištestuoti ir atitinka Euroclass „B-S1-d0” standartus.

Baltos lentos dažai – „Indoor Air Comfort” setifikatas
Eurofins „Indoor Air Comfort” (IAC) produkto sertifikavimas yra naujoviškas įrankis, kuris parodo LOJ emisijos atitikima numatytiems kriterijams pagal du lygius:

 • Standartinis „Indoor Air Comfort” lygis – sertifikuoti produktai parodo, kad jų LOJ emisija atitinka visus teisinių specifikacijų, kurias išleido Europos Sąjungos ir jos valstybių narių valdžios institucijos, kriterijus.
 • Aukštesnis „Indoor Air Comfort GOLD” lygis – sertifikuotas produktas atitinka papildomas, savanoriškas LOJ emisijos specifikacijas. Šį sertifikatą turinti produktai turi mažiausia įmanoma LOJ kiekį, todėl idealiai tinka naudojimui patalpų viduje.

Baltos lentos dažai nepriklausomai ištestuoti ir atitinka Erofins Air COmfort Gold reikalavimus, kurie priskiriami prancūziškam A+ standartui.

Baltos lentos dažai – M1 sertifikatas
M1 yra trumpasis Suomijos savanoriškos statybinių medžiagų emisijos klasifikacijos pavadinimas.

Vidaus patalpose naudojamų statybos produktų išmetamųjų teršalų klasifikacija grindžiama išmetamųjų teršalų kameros bandymu po 28 dienų. Cheminių tyrimų parametrai yra LOJ, 1A ir 1B kancerogenai (ES klasifikacija), formaldehidas, amoniakas ir kvapo priimtinumo testas (modifikuotas ISO 16000-28 bandymas arba CLIMPAC testas; bandymo sąlygomis kvapas turi būti neutralus (arba geriau priimtinas).

Baltos lentos dažai yra nepriklausomai ištestuoti ir patvirtinti kaip atitinkantys M1 standartus.

Sienų dangos

Priešgaisrinė atestacija
Visi mūsų produktai yra sertifikuoti pagal reakcijos į ugnį klasifikaciją

Jeigu kiltų gaisras, svarbu, kad pastatą būtų galima kuo skubiau evakuoti. Evakuacijos laikas priklauso ir nuo to iš kokių medžiagų jis pastatytas ir kokios tų medžiagų degimo savybės.

Gaisrinė sauga architektūrinėse konstrukcijose skirstoma į Euroklases, kurios priimtos remiantis viena iš Europos komisos rezoliucijų (2000/147/EEC) nuo 2000, vasario 8 d. Produktų bandymai yra atliekami pagal standartizuotą metodiką.

Smarter surfaces sienų dangos ištestuotos nepriklausomos įstaigos ir atitinka Euroklases B-S1-d0 ir ATSM E84.

Meniu